O nadaci

Komu pomáháme?

Nadace má za cíl oslovit maminky samoživitelky nebo jiné rodinné příslušníky z neúplných rodin, pěčující o nezletilé děti, kteří jsou v nelehké situaci a pomohla by jim nějaké konkrétní forma osobní péče.

V současné době probíhají dva projekty. První s názvem "Rok na cestě s námi" je roční dlouhodobá osobní spolupráce s maminkami. Druhý projekt je roční cyklus terapeutických setkávání rodičů dětí z neúplných rodin v ZŠ Květňák Jižní Město. 

Jak pomáháme?

Nadace vyhledává a poté dlouhodobě osobně spolupracuje s těmi, kteří potřebují pomoc. Naše pomoc je adresná, během počátečních rozhovorů a společně stráveného času monitorujeme chod neúplné rodiny. Následně společně s rodinou vymyslíme a navrhneme možnosti pomoci šité doslova na míru jejím potřebám. Spolupráce naší nadace je časově omezená, chceme svou pomoc omezit na jeden rok, abychom působili motivačně a byli jakýmsi odrazovým můstkem k lepším zítřkům. Pečlivě se každé rodině po tuto dobu věnujeme a sami stále aktivně hledáme, kde můžeme pomoci. 

Jak nás můžete podpořit?

Nadace Mámy v kaši nemá žádné osobní náklady, veškeré administrativní náklady a výkonná práce jsou hrazeny zakladateli. Pokud vás naše činnost oslovila, můžete se s námi spojit. Velmi přínosná je pro nás a naše klienty pomoc v oboru sociálního, psychologického a právního poradenství. Konkrétně nyní potřebujeme právní pomoc pro maminky, které potřebují zastupovat u soudu a nemohou si právnickou pomoc finančně dovolit.