Rok na cestě s námi

Rok na cestě s námi je náš pilotní projekt, který jsme spustili v roce 2022, po založení našeho NF. Spočívá v pomoci konkrétním maminkám a tatínkům samoživitelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Nyní máme za sebou rok a můžeme začít hodnotit. Projekt má úspěch jak u odborné veřejnosti, tak i u samotných rodičů, kteří se do něj zapojili. V současné době máme v projektu zapojených 10 rodičů samoživitelů, což je naše maximální kapacita. Jsme rádi, že můžeme pomáhat tam, kde je to pořeba.  Věříme, že "naše" maminky a tatínkové tuto pomoc vítají a pravidelné časté setkávání a řešení konkrétních problémů dává často větší smysl než jednorázová finanční pomoc, přestože finanční pomoc je také součástí našeho projektu.  

Představení projektu:


Náš projek je z kapacitních důvodů určen pouze pro sólo rodiče z Prahy a okolí. Delší vzdálenosti bohužel nejsme schopni z důvodu pravidelného a častého setkávání zvládnout.

Pokud máte zájem se do našeho projektu zapojit, vyplňte žádost, kterou si můžete stáhnout zde :