Terapeutická setkávání


Terapeutická setkávání je projekt, který jsme pilotně zahájili v ZŠ Květňák na Jižním Městě. Projekt byl velmi úspěšný, a pokračuje i v letošním školním roce. Věříme, že to není jediná škola, kde takové setkávání může rodičům samoživitelům pomoci a v současné době jednáme  s dalšími školami o možnosti realizace projektu.

Samoživitelé Květňák

Rádi bychom Vám představili roční projekt, který jsme zahájili ve spolupráci s Adélou Dluhošovou ze  Základní školy Květňák  a terapeutkou Táňou Jírovou z Husitského centra, o.p.s.  

V rámci tohoto projektu probíhá od listopadu 2022 setkávání rodičů samoživitelů v polouzavřené skupině s koučem s terapeutickým vzděláním. Rodiče se během schůzek navzájem podporují, sdílí své zkušenosti, radosti i strasti rodičů samoživitelů. Mohou přinášet svá témata, která potřebují sdílet, ve kterých potřebují radu a lidé ve skupině si navzájem nabízí různé perspektivy vidění. Setkání probíhají pod záštitou ZŠ Květňák, v prostorách školy.

Mámy v kaši projekt financují a připravují na každé sezení program pro děti. V lednu jsme rozšířily náš tým o Natálii Viskupičovou, která to s dětmi opravdu umí.

Tvoření s dětmi během rodičovských terapií
Tvoření s dětmi během rodičovských terapií

Terapie jsou otevřené pro všechny rodiče ze školy. Někteří chodí každý měsíc, další se zastaví, když potřebují. Na každé sezení přijde 7-10 rodičů, což je ideální počet pro práci s rodiči i dětmi. 

Tvoření s dětmi během rodičovských terapií
Tvoření s dětmi během rodičovských terapií